Palvelumme

MINIMOI RISKIT, MAKSIMOI TULOS

Talent Audit

Varaudu tulevaisuuteen

Tuemme teitä seuraajasuunnittelussa, potentiaalin tunnistamisessa ja valinnassa. Palvelukonseptissamme yhdistyvät yrityksen liiketoimintastrategiasta lähtevä potentiaalin tunnistaminen, valinta ja resurssien turvaaminen.  

Management Audit

Valmius muutokseen

Tuemme teitä yritysjohdon objektiivisessa arvioinnissa; tilanteissa, joissa tulokset eivät vastaa tavoitteita tai yritys valmistautuu strategiseen muutokseen.

Strategic Guidance

Standardoi ja yhtenäistä 

Rakennamme teille strategialähtöisiä ja yhtenäisiä kompetenssimalleja. Implementoimme kompetenssi-malleja osaksi resurssointia, valintaa ja kehittämistä. 

Talent Development

Coaching ja palaute

Tuemme yksilöitä saavuttamaan heille asetetut tavoitteet. Annamme konkreettista ohjausta, jonka tavoitteena on optimoida sekä henkilöstön hyvinvointi että suoriutuminen.  

Executive Assessment

Arvioi ja kehitä

Premium arviointipalvelumme johdolle minimoi liiketoiminnalliset riskisi valitsemalla oikein ja mahdollistaa tehokkaan seuraajasuunnittelun.