Arviointipalvelut

Kirjoita alaotsikko tähän

Johto ja strategisen asiantuntijatason arviointi

Arviointi kohdentuu, motivaatioon, substanssisaamiseen,  yleisiin johtamiskompetensseihin, että johtajaposition kannalta relevantteihin johtamiskompetensseihin.   

Asiantuntija- ja päällikkötason arviointi 

Arviointi kohdentuu motivaatioon, substanssiosaamiseen, yleisiin esimieskompetensseihin ja tehtävän kannalta relevantteihin kompetensseihin.  

Sisääntuloarviointi

Arviointi kohdentuu motivaatioon, tehtävän kannalta relevantteihin komptensseihin ja tulevaisuuden potentiaalisuuden arviointiin.