Tiimimme
AMMATTILAISET APUNANNE

PsM Tommi Lehtinen

Managing Partner

Tommi on yksi Fennoksen innostuneista perustajista. Hän on psykologian maisteri ja 15 vuoden kokemus strategisen resursoinnin palveluista suomalaisissa suurissa ja keskisuurissa yrityksissä ja organisaatioissa. 

Hänellä on laaja kokemus henkilöarvioinneista, johdon profiloinneista ja auditionneista, sekä talent ja HRD -projekteista. Tommin on myös työskennellyt useamman vuoden executive search -konsulttina.

Hänen ammatillinen tavoitteensa ja tahtotilansa on kehittää organisaatioiden liiketoimintaa kestävillä henkilöstöratkaisuilla.Vahvimmin hän tuntee palveluliiketoimintaa, vähittäis- ja päivittäistavarakauppaa sekä konepaja- ja elintarviketeollisuutta.    

 

 PsT Kimmo Feldt

Managing Partner

Kimmo on toinen Fennoksen innostuneista perustajista. Stressistä väiteltyään, hän on työskennellyt henkilöstökonsultoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen alalla asiantuntijana, esimiehenä sekä johtotehtävissä ratkaisten laajan määrän sekä paikallisia että globaaleja kyvykkyksien hallinnan haasteita ja olemalla mukana toteuttamassa vaativia muutosprojekteja asiakkailleen. 

Kimmon ammatillinen päämäärä ja todellinen intohimo on yhdistää liiketoiminnan ja henkilöstön tavoitteet siten että ne hyödyttävät kaikkia osapuolia. Hänen erikoisosaamisensa on yksilöarviointien lisäksi organisaatiolaajuiset kompetenssimallien suunnittelut sekä toteukset ja riskiarvioinnit. 

PsM Taija Stoat

Managing Partner

Taijan ydinosaaminen liittyy laadukkaiden henkilöarviointien toteuttamiseen monipuolisesti eri toimialoilla, julkishallinnon organisaatioista pörssiyrityksiin. Henkilöarviointityön lisäksi hän on toiminut kriminaalipsykologina, esimies- ja johtotehtävissä sekä menetelmäkehityksessä.

Työuransa myötä Taijalla on erikoisosaamista riskeihin liittyvien persoonallisuuden piirteiden tunnistamiseen sekä mm. manipulaation tunnistamiseen vuorovaikutuksessa. Henkilöarviointityön lisäksi hän toteuttaa haastattelu- ja rekrytointivalmennuksia, tukee johtajia haastavissa henkilöjohtamistilanteissa sekä kouluttaa asiakaspalvelutyötä tekeviä työntekijöitä haastavien asiakkaiden kohtaamisessa. 

Tiimimme kriittiset kompetenssit

Pidämme yllä korkeita laatu- ja arvokriteereitä, kehitämme toisiamme ja olemme erittäin tarkkoja yrityksemme omissa rekrytoinneissa. 

Kriittiset kompetenssimme

  1. Periaatteiden ja Arvojen Noudattaminen
  2. Vakuuttaminen ja Vaikuttaminen
  3. Verkostoituminen ja Suhteiden Luonti
  4. Analysointi / Strategioiden Muodostaminen
  5. Tulosten Aikaansaaminen ja Asiakkaiden Odotuksiin Vastaaminen
  6. Yrittäjähenkinen ja Kaupallinen Ajattelu