Tiimimme

AMMATTILAISET APUNANNE

PsT Kimmo Feldt

Managing Partner

Stressistä väiteltyään, Kimmo Feldt on työskennellyt henkilöstökonsultoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen alalla asiantuntijana, esimiehenä sekä johtotehtävissä ratkaisten laajan määrän sekä paikallisia että globaaleja kyvykkyksien hallinnan haasteita ja olemalla mukana toteuttamassa vaativia muutosprojekteja asiakkailleen. 

Kimmon ammatillinen päämäärä ja todellinen intohimo on yhdistää liiketoiminnan ja henkilöstön tavoitteet siten että ne hyödyttävät kaikkia osapuolia. Hänen erikoisosaamisensa on yksilöarviointien lisäksi organisaatiolaajuiset kompetenssimallien suunnittelut sekä toteukset ja riskiarvioinnit. 

PsM Taija Stoat

Managing Partner

Taijan ydinosaaminen liittyy laadukkaiden henkilöarviointien toteuttamiseen monipuolisesti eri toimialoilla, julkishallinnon organisaatioista pörssiyrityksiin. Henkilöarviointityön lisäksi hän on toiminut kriminaalipsykologina, esimies- ja johtotehtävissä sekä menetelmäkehityksessä.

Työuransa myötä Taijalla on erikoisosaamista riskeihin liittyvien persoonallisuuden piirteiden tunnistamiseen sekä mm. manipulaation tunnistamiseen vuorovaikutuksessa. Henkilöarviointityön lisäksi hän toteuttaa haastattelu- ja rekrytointivalmennuksia, tukee johtajia haastavissa henkilöjohtamistilanteissa sekä kouluttaa asiakaspalvelutyötä tekeviä työntekijöitä haastavien asiakkaiden kohtaamisessa. 

PsM Anssi Saxelin

Seniorikonsultti

Anssi on ollut yli 20-vuotisen konsulttiuransa aikana mukana henkilöstön kehittämisen ja henkilöarvioinnin tehtävissä varsin laaja-alaisesti. Kaikkein palkitsevimmiksi hän on kokenut kuitenkin nimenomaan interaktiivisten ja elämyksellisten arviointi- kehittämis- ja valmennushankkeiden suunnittelun ja toteutuksen.

Hän on tehnyt yhteistyötä enimmäkseen suurempien pörssiyritysten kanssa kansainvälisessä ympäristössä ja ollut mukana keskeisessä roolissa kehittämässä globaaleja konsepteja mm. avainpotentiaalien tunnistamisen ja johtamisen kehittämisen alueella

Anssin ammatillinen intohimo liittyykin nimenomaan menetelmien kehittämiseen, modernisointiin ja psykometriseen laatuun. Hän soveltaa esim. tiimien kehittämistyöpajoissaan ja coaching-projekteissaan vahvasti itsetuntemusta kehittäviä menetelmiä, kuten valideja persoonallisuusinventaareja ja osallistavia simulaatioita.

Tiimimme kriittiset kompetenssit

Pidämme yllä korkeita laatu- ja arvokriteereitä, kehitämme toisiamme ja olemme tarkkoja yrityksemme omissa rekrytoinneissa. 

Kriittiset kompetenssimme

  1. Tiimityöskentely
  2. Vakuuttaminen ja Vaikuttaminen
  3. Verkostoituminen ja Suhteiden Luonti
  4. Analysointi / Strategioiden Muodostaminen
  5. Tulosten Aikaansaaminen ja Asiakkaiden Odotuksiin Vastaaminen
  6. Yrittäjähenkisyys